Repræsentantskabet er havnens øverste myndighed, og er sammensat efter havnens vedtægter §8. Hver af de tre sejlklubber vælger tre repræsentanter, samt yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 30 andelshavere. De øvrige klubber vælger hver en repræsentant, samt en for hver påbegyndt 100 medlemmer.

Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 8 ugers varsel. Alle bilag og dagsorden skal være fremsendt til repræsentantskabet senest 7 dage før mødet. Hver repræsentant har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Normalt afholdes repræsentantskabsmøder en gang om foråret og en gang om efteråret. Repræsentanter vælges for en 1-årig periode.

Repræsentantskabet består pt. af følgende personer:

Jens Lind (SBL), Charlotte Hornsleth (SBL), Søren Thiessen (SBL), Per Hedegaard (SBL), Jannie Vangebo (SBL), Anders Bratkov (SBL), Jannie Kongeskov (SBL), Dennis Rasmussen (SKS), Boy Nielsen (SKS), Michael Frederiksen (SKS), Bo Anttilainen (SKS), Edna Møller Kaspersen (SKS), Torsten Koster (SKS), Kim Bennekow (SKS), Preben Bjørn Madsen (SKS), Kaj Ramskov Hansen (IS), Niels Hurtigkarl (IS), Svend Aage Merklin (IS), Steen Skovhus (IS), Peter Gram (IS), Peter Dynnesen (IS), Aneta Kjeldsen (IS), Kurt Sjøgren (IS), Villy Sørensen (Nikon), Jørn Kristensen (Surfklubben).

Referater fra 2020/2021/2022/2023