Loading...

FAQ

FAQ2021-12-02T17:06:49+01:00

Nedenfor har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål, som både havnens faste brugere og gæstesejlere tidligere har stillet til havnekontoret. Mangler du svar på spørgsmål er du velkommen til at skrive til havnekontor@ishoj-havn.dk

Hvor længe må en båd stå på land i vinterperioden2023-04-17T14:11:35+02:00

Efter vedtægter og regler, gælder det, at en bådplads kun giver ret til liggeplads på land i perioden fra 1. oktober til 15. maj, og at både, der ønskes hensat på S/I Ishøj havn med det formål at færdiggøre en igangværende renovering, skal indgå en skriftlig aftale med S/I Ishøj Havn omkring betingelserne for arbejdets færdiggørelse.

 

Hvor kan jeg stille min båd på land om vinteren2021-07-06T22:41:22+02:00

Har du en kontrakt med havnen, kan du stille din båd på land i vinterperioden. Det er til enhver tid havnefogeden der bestemer hvor alle både skal stå. Placeringen sker i tæt samarbejde med havnefogedassistenten og de enkelte formænd for landpladserne. Hvis du er ny på havnen, så tjek i “god tid” med havnekontoret, hvor din båd kan stå. Blot fordi der ikke står et bådstativ, betyder det ikke at den pågældende landplads er ledig. Mange stativer bliver flyttet og pakket væk i sommerperioden.

Hvilken sejlklub skal jeg vælge ?2021-07-06T22:30:34+02:00

Hvilken sejlklub du vælger er helt op til dig selv, blot du melder dig ind i en af de tre sejlklubber inden for 30 dage efter du har skrevet kontrakt med havnen. Få en brochure, tjek klubbernes hjemmesider, forhør dig hos naboer på broen eller endnu bedre – besøg klubberne, før du vælger.

Kan jeg have en havneplads – uden af være medlem af en sejlklub2021-07-06T22:26:49+02:00

Iflg. havnens vedtægter er det et krav, at man er med i en af havnens tre sejlklubber. Man kan godt have en havneplads på Hummeren og være medlem i en sejlklub på Søhesten.

Kan jeg skifte havneplads2021-07-06T22:23:01+02:00

Ønsker du at skifte havneplads, flytte til en anden bro eller blive opgraderet / nedgraderet, kan du skriv en mail til havnekontor@ishoj-havn.dk med dit ønske. Bliver den specifikke plads en passende plads ledig på den ønskede bro , vil havnen forsøge at imødekomme ønsket. Indebærer “flytningen” op- eller nedgradering, udarbejdes en ny kontrakt og andelsindskud ind- eller udbetales.

Hvordan håndtere havnekontor GDPR2021-07-10T15:22:40+02:00

GDPR, Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen er det samme.

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning, som er indført af EU. Databeskyttelse blev særlig relevant d. 25. maj 2018, da alle virksomheder fra denne dato skulle efterleve GDPR-reglerne.

Ishøj Havn indsamler og behandler oplysninger om sine kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.
Der registreres udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der registreres kun data i det omfang, det er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til daglig forretningsgang.
De indsamlede og registrerede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.
Hvilke oplysninger registreres.
Navn, firmanavn, CVR -, telefonnumre og mailadresser. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at have kendskab til kunders bankkonto oplysninger, som vil blive slettet umiddelbart efter
brugen.
Dog registreres bankoplysninger for leverandører og samarbejdspartnere (kreditorer) i bankens netbank med henblik på rettidigt betaling af leverancer og ydelser.
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunde – henholdsvis kreditor oprettelse, ved den løbende dialog og korrespondance med alle
samarbejdspartnere, og ved udarbejdelse og udsendelse af generelle informationer.
E-mail adresser der anvendes til nyhedsbreve håndteres af Ishøj havn.
Ishøj havn databaser og hjemmeside hostes og vedligeholdes af eksterne leverandører.
Enkelte leverandører kan modtage statistiske oplysninger, som dog ikke indeholder personfølsomme oplysninger.
Ved tvivls tilfælde, hvor kunden skal vedlægge kopi af leje/køb aftale, og etc. kan der være personlige oplysninger så som navn, adresse og telefonnummer, som videregives i fortrolighed til samarbejdspartner som er indforstået og fortrolig med Ishøj havns data politik.
Alle kontrakter og personfølsomme oplysninger opbevares i aflåste skabe.
Hvor kan jeg aflevere brugt olie2021-07-05T00:03:24+02:00

Fra 1.7.2021 har havnen fået en ny miljøcontainer, hvor alt olie, maling og andet farligt affald kan afleveres. Miljøcontaineren finder du til venstre for mastehuset på Hummeren.

Hvad koster havneafgift / gæsteleje pr. døgn2023-04-17T14:12:24+02:00

Pris er kr. 175,- pr. døgn. Betales på havnekontor.

Er man medlem af frihavnsordning er prisen kr. 25,- pr. døgn. (kræver man har label med gyldig frihavnsordning, monteret på båd).

Hvor kan man tømme sortvand ?2021-07-05T00:03:24+02:00

Sortvandspumpe findes ved servicekaj på Søhesten. Det er gratis og alle opfordres til at benytte den.

Se oversigtskort punkt 15 (Slip / sortvandspumpe).

 

Go to Top