Landpladser

Havnen råder over 10 landpladser og 2 projektpladser.

Landpladser ses på oversigtskort. På Hummeren: P3, P5, P7, P9 og P11. På Søhesten: P2, P4, P6, P8, P10 og P12. De to projektpladser findes på sydlige del af Hummeren (P1) vest og nord for mastehuset. Projektpladser må KUN benyttes efter skriftlig aftale med havnefogeden og i begrænset periode.

Alle bådejere med gyldig kontrakt kan få deres båd på land i vinterperioden, men det er ikke et krav fra havnen at både skal på land i vinterperioden, idet Ishøj Havn er en A-havn. Både på land SKAL dog være tilbage i vandet i perioden fra 15. maj til 1. oktober, med mindre andet er skriftligt aftalt med havnefogeden. Både der står på land i sommerperioden, kan af havnefoged flyttes på bådejers regning.

Kontrakthavers både, placeres på de 12 landpladser, efter aftale med havnekontoret og “pladsformand” på den respektive landplads. Både placeres på land med cirka 120cm mellem hver båd, så der er plads til stiger og stillads, der benyttes under forårsklargøring. Det er til enhver tid havnefogeden der beslutter hvor både placeres på land, men der tages selvsagt hensyn til, at både så vidt muligt, placeres samme sted som tidligere år.

Bådstativer skal være godkendt af havnekontoret, og må ikke være lavet af træ.

Oversigtskort

Oversigtskort Ishøj Havn
Se kort i stort format