Ishøj Havn er frihavn og A-havn.

En række lystbådehavne og klubber i hele Danmark samt langs de tyske, svenske og norske kyster er tilsluttet Frihavnsordningen, hvorved gæstesejlerne kan besøge hinandens havne til nedsat afgift.

Hvad koster det at bruge Frihavnsordningen?

Det er op til den enkelte medlemshavn at sætte prisen for sine medlemmer og for gæstesejlere. Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten og skal maks. betale 1/3 af den normale gæstesejler tarif. Taksten i Ishøj Havn er Kr. 25,- pr. døgn.

FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads. Man kan ligge i 3 døgn i samme havn på FH tarif herefter betales normal gæstesejlerafgift. En ny 3 døgns periode kan først påbegyndes igen efter 4 døgns fravær fra havnen.

Her kan du finde oversigt over danske frihavne https://frihavne.dk

A-havn: (A-HAVN = GODKENDT HAVN). Dvs. både kan ligge i vandet, og sejlads til og fra havnen, kan ske HELE ÅRET.