Repræsentantskabet er havnens øverste myndighed, og er sammensat efter havnens vedtægter §8. Hver af de tre sejlklubber vælger tre repræsentanter, samt yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 30 andelshavere. De øvrige klubber vælger hver en repræsentant, samt en for hver påbegyndt 100 medlemmer.

Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 8 ugers varsel. Alle bilag og dagsorden skal være fremsendt til repræsentantskabet senest 7 dage før mødet. Hver repræsentant har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Normalt afholdes repræsentantskabsmøder en gang om foråret og en gang om efteråret. Repræsentanter vælges for en 1-årig periode.

Repræsentantskabet består pt. af følgende personer:

Bob Nørup (SBL), Martin Lorentzen (SBL), Brian Just (SBL), Per Hedegaard (SBL), Frederik Dresler Borggreen (SBL), Anders Bratkov (SBL), Jannie Kongeskov (SBL), Dennis Rasmussen (SKS), Boy Nielsen (SKS), Michael Frederiksen (SKS), Lars Hendriksen (SKS), Edna Møller Kaspersen (SKS), Torsten Koster (SKS), Kim Bennekow (SKS), Preben Bjørn Madsen (SKS), Jannie Frederiksen Jensen (SKS) Kaj Ramskov Hansen (IS), Niels Hurtigkarl (IS), Svend Aage Merklin (IS), Steen Skovhus (IS), Peter Gram (IS), Niko Resch (IS), Søren Kjeldsen (IS),  Poul-Erik Sloth Andersen (IS), Villy Sørensen (Nikon), Jørn Kristensen (Surfklubben).

 

Dagsordner fra 2020/2021/2022/2023/2024