Efter vedtægter og regler, gælder det, at en bådplads kun giver ret til liggeplads på land i perioden fra 1. oktober til 15. maj, og at både, der ønskes hensat på S/I Ishøj havn med det formål at færdiggøre en igangværende renovering, skal indgå en skriftlig aftale med S/I Ishøj Havn omkring betingelserne for arbejdets færdiggørelse.