Har du en kontrakt med havnen, kan du stille din båd på land i vinterperioden. Det er til enhver tid havnefogeden der bestemer hvor alle både skal stå. Placeringen sker i tæt samarbejde med havnefogedassistenten og de enkelte formænd for landpladserne. Hvis du er ny på havnen, så tjek i “god tid” med havnekontoret, hvor din båd kan stå. Blot fordi der ikke står et bådstativ, betyder det ikke at den pågældende landplads er ledig. Mange stativer bliver flyttet og pakket væk i sommerperioden.