GDPR, Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen er det samme.

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning, som er indført af EU. Databeskyttelse blev særlig relevant d. 25. maj 2018, da alle virksomheder fra denne dato skulle efterleve GDPR-reglerne.

Ishøj Havn indsamler og behandler oplysninger om sine kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.
Der registreres udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der registreres kun data i det omfang, det er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til daglig forretningsgang.
De indsamlede og registrerede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.
Hvilke oplysninger registreres.
Navn, firmanavn, CVR -, telefonnumre og mailadresser. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at have kendskab til kunders bankkonto oplysninger, som vil blive slettet umiddelbart efter
brugen.
Dog registreres bankoplysninger for leverandører og samarbejdspartnere (kreditorer) i bankens netbank med henblik på rettidigt betaling af leverancer og ydelser.
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunde – henholdsvis kreditor oprettelse, ved den løbende dialog og korrespondance med alle
samarbejdspartnere, og ved udarbejdelse og udsendelse af generelle informationer.
E-mail adresser der anvendes til nyhedsbreve håndteres af Ishøj havn.
Ishøj havn databaser og hjemmeside hostes og vedligeholdes af eksterne leverandører.
Enkelte leverandører kan modtage statistiske oplysninger, som dog ikke indeholder personfølsomme oplysninger.
Ved tvivls tilfælde, hvor kunden skal vedlægge kopi af leje/køb aftale, og etc. kan der være personlige oplysninger så som navn, adresse og telefonnummer, som videregives i fortrolighed til samarbejdspartner som er indforstået og fortrolig med Ishøj havns data politik.
Alle kontrakter og personfølsomme oplysninger opbevares i aflåste skabe.