Når du bruger vores Tjenester, accepterer du disse vilkår. Læs dem omhyggeligt.

Virksomhedsoplysninger:
I/S Ishøj Havn
Søhesten 21
2635 Ishøj
Tlf. +45 4373 0004
E-mail: havnekontor@ishoj-havn.dk
CVR: 63518328

§1 Anvendelse
Disse handelsbetingelser (herefter kaldet ”Betingelserne”) gælder for alle produkter der bliver solgt på https://www.tallyweb.dk/ishojhavn/home (herefter kaldet ”Hjemmesiden”) af S/I Ishøj havn (herefter kaldet ”Virksomheden”), som bruger heraf (herefter kaldet ”Bruger”) måtte købe.

§2 Produkter
De produkter/tjenester, der bliver solgt fra Hjemmesiden (herefter ”Varen”), er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden, få ændret en fejlindtastning.

§3 Pris og betaling
Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusive moms for produkter til private. Når du gennemfører køb på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag. Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard.
Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve. Det er muligt, så længe Varen ikke er udløbet at tilkøbe længere varighed og flere ydelser til varen.

§4 Levering
Når Kunden har gennemført en betaling, vil bestillingen blive oprettet i systemet. Hjemmesiden sender en elektronisk kvittering med angivelse af Varen/ydelser og en pin kode til den af Bruger oplyste mailadresse. Hjemmesiden sender også en SMS med pin koden til det af Bruger oplyste mobiltelefonnummer. Bruger kan anvende pin koden til aktivering af de ydelser der er bestilt med Varen indenfor få minutter efter bestillingen er gennemført.

§5 Ansvar
Hvis bestilte ydelser ikke kan gennemføres, som følge af vejrlig, nedbrud på udstyr, sygdom eller andre ”force majeure” situationer, vil Bruger blive kompenseret herfor.

§6 Returnering af varer
Det er ikke muligt at returnere ubrugt vare/ydelse, hverken før eller efter Varens udløb.

§7 Databehandling
For at kunne handle på Hjemmesiden skal du oplyse: Navn, mailadresse og mobiltelefonnummer. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om hvilken vare og ydelser du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af Virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation, vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Som Bruger har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Virksomheden.

§8 Klagemuligheder
Klager over forhold vedrørende vare/ydelse, som ikke kan løses ved henvendelse til Virksomhedens personale, kan sendes til Frank Carlsen. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Center for Klageløsning Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Danmark. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail havnekontor@ishoj-havn.dk

§9 Kontakt
Ved spørgsmål, klager eller kommentarer til varer eller ydelser kan du henvende dig til: Tlf. +45 4373 0004
i åbningstiden: Mandag – onsdag: 10 – 15, Torsdag: 13 – 18, Fredag: 10 – 13, Lørdag: 9 – 12 (1/9-30/4: Lukket om lørdagen) eller på email: havnekontor@ishoj-havn.dk

§10 Ændringer
Betingelserne kan ensidigt ændres af S/I Ishøj havn med dags varsel.

Samtykkeerklæring ved kontooprettelse

§1 Generelt
Når du opretter en konto ved S/I Ishøj havn kan du betale for dit løbende forbrug.
Kontoen indeholder en saldo hvor forbruget trækkes. Saldo skal altid være positiv, medmindre du har indgået aftale om kredit med S/I Ishøj havn.
Du kan indbetale et vilkårligt engangsbeløb til din saldo med dit betalingskort eller oprette et abonnement, der automatisk overfører et aftalt beløb, når din saldo når et minimumsbeløb.

§2 Ansvar og hæftelsesforhold
Det er dit ansvar at sikre tilstrækkelig med penge på din konto til gennemførelse af de ydelser, som du ønsker. Hvis der ikke er tilstrækkelig dækning til et vare forbrug, vil pågældende ydelse ikke være tilgængelig før der er dækning herfor. Et eventuelt igangværende forbrug vil automatisk blive afbrudt og du skal selv aktivere det igen, når der er dækning herfor. Der betales altid forud for varer, derfor hæfter du ikke for forbrug herudover.
Du må ikke udlevere din pin kode til anden part. Overtrædelse heraf kan medføre erstatningskrav og bortvisning.
Du skal beskytte din pin kode. Ved mistanke om misbrug af din pin kode, skal du straks rette henvendelse til S/I Ishøj havns personale.

§3 Kontoophør og tilbagebetaling
Ønsker du at opsige dit kontoforhold med S/I Ishøj havn skal du henvende dig til: havnekontor@ishoj-havn.dk. Efter opgørelse af eventuelle ordrer kan kontoen lukkes. Et eventuelt restbeløb på din saldo tilbagebetales ikke.

§4 Databehandling
Ved at oprette en konto med login til selvbetjening, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer ikke blive slettet, medmindre du beder os herom.
Vi registrerer følgende oplysninger i forbindelse med en konto: Navn, email, telefonnummer, krypteret adgangskode, saldo, betalingsabonnement og gennemførte betalingstransaktioner.
Vi registrerer følgende oplysninger i forbindelse med en ordre: Ordre status, checkin, checkout, forudbetalinger, navn, email, telefonnummer, eventuelle supplerende oplysninger til identifikation af fartøj, samt vare forbrug, tidspunkt og anvendt adgangsmetode.
Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til S/I Ishøj havn via email havnekontor@ishoj-havn.dk

Abonnementsbetingelser

§1 Abonnementsbetingelser
Ved oprettelse af abonnementsbetaling accepterer du, at S/I Ishøj havn må trække et aftalt beløb på dit tilknyttede kort, når din saldo når under 50 DKK. Du kan til enhver tid ændre det aftalte beløb ved at logge ind på din konto.

§2 Kvittering
Der sendes en kvittering til dig, når der foretages en transaktion på dit kreditkort. Kvitteringen sendes elektronisk via den mailadresse du har opgivet på din konto. Disse betingelser fremsendes ligeledes elektronisk til den angivne mailadresse, ved godkendt abonnement.

§3 Ansvar og hæftelsesforhold
Betaling af vare forbrug trækkes fra din saldo. Det er derfor dit ansvar at sikre tilstrækkelig med penge på din konto til at gennemføre en transaktion med det aftalte beløb, samt at dit betalingskort ikke er spærret eller udløbet. Kan transaktionen ikke gennemføres og din saldo går på nul, vil du ikke have adgang til yderligere vare forbrug. Der betales altid forud for varer, derfor hæfter du ikke for forbrug herudover.

§4 Fornyelse af betalingskort
Du skal selv tilføje et nyt kreditkort ved ophør af et eksisterende kreditkort. Et kort fornys ved at opsige den eksisterende aftale med det gamle kort og gennemføre en oprettelse med det nye kort.

§5 Opsigelse
Du kan til enhver tid stoppe dit abonnement uden yderlige varsel. Det gøres ved at logge ind på din konto og slette aftalen. Eventuelt restbeløb på din konto tilbagebetales ikke.

§6 Ikke understøttede kort
MAESTRO kort kræver 3Dsecure, hvor kortholder verificerer sig, og det er derfor IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro.
VISA ELECTRON kort kan som udgangspunkt kun bruges til fysisk handel og understøttes derfor ikke.

Reglement
Reglement for betaling og ophold i Ishøj Havn.
Det er ikke tilladt at anvende havnens slæbested, uden at foretage betaling herfor. Overtrædelse af dette vil medfører en bod på kr. 1000,- og evt. bortvisning.
Efter endt betaling modtages en kode, som anvendes til de købte ydelser. Det er ikke tilladt at videregive den kode til andre end bådens bruger. Overtrædelse af dette medfører bortvisning.

Gæstesejlere
Gæstesejlere må foruden de langskibspladser som er til rådighed anvende de ledige pladser, som er rundt i havnen. Hvis der er optaget/fri skilt på pladsen, så må gæstesejleren være forberedt på at flytte sig, hvis pladsejeren kommer tilbage. Det er ikke tilladt at have varmeblæsere eller andet alternativ opvarmning tilkoblet landstrømmen.

Slæbested
Betaling til slæbestedet giver ret til enten 1 (EN) søsætning eller 1 (EN) optagning pr. køb. Bådtrailere parkeret/efterladt på havnens område uden gyldig billet påføres en bod på dkr. 1000,-

Havneguide og ordensregler for havnen finder du på www.ishoj-havn.dk