En havn med Blå Flag yder en ekstra indsats for havnens miljø, sikkerhed, faciliteter og information. Indsatsen har til formål at beskytte havnens miljø og omgivelser, og at højne havnens standard til fordel for dig som fast bruger eller besøgende.

Blå Flag er en miljømærkningsordning, der garanterer, at havnen arbejder for at sikre vores fælles natur og miljø. Gæster og lokale borgere inddrages ved afholdelse af natur- og miljøformidlingsaktiviteter og andre arrangementer for børn og voksne i alle aldre. De informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man gæster en Blå Flag-havn.

Derudover skal en Blå flag-havn være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter med affaldssortering med mere.

Dette er alt sammen med til, at alle får en god oplevelse på havnen.

Blå flag i Ishøj Havn