Andelshavere og årsgæstelejere har mulighed for, at få deres egen el-måler. Depositum er Kr. 2000,- Du skal aflæse din elmåler 3 gange om året: én gang imellem den 1/3 – 31/3, 1/9 – 30/9 og den 1/12 – 31/12.

Aflæsningen skal være havnekontoret i hænde senest den 10. næste måned, og skal indsendes via skema “Indberet elforbrug”.

Indberettes elforbrug IKKE som beskrevet ovenstående, aflæser havnekontorets personale el-måler, mod et gebyr på Kr. 100,- der faktureres sammen med kvartalsafregningen.

Indberet elforbrug